WB450

WB450 använder sig av Wire-spools 3:1″ och 2:1″ (från 1/4″ till 11/4″).
Max bindningslängd: 420 mm med hängare och 450 utan hängare.
Min bindningslängd: 50 mm.
Max hastighet: 800/timme. Hastigheten varrierar på material och tjocklek.
Automatisk hängar matare (från 10 till 30 cm hängare).