CFM/700

En elektrisk bordfals för A3,A4 och A5.

Lite annorlunda inmatningssystem än CFM600.

70-120 A4 ark/min.

Inmatning på 300 ark (80g/m2).

Maskinen klarar av gramvikter mellan 80-160 g/m2.